Organisatieadvies- en ontwikkeling

The larger the Island of knowledge

The longer the shoreline of wonder

 

Wij zijn een organisatie adviesbureau dat zich richt op onderzoek en advies, het ontwikkelen en geven van trainingen en de begeleiding van organisatieontwikkeling en veranderingstrajecten. Sinds het jaar van oprichting (2005) hebben wij vele projecten uitgevoerd op uiteenlopende gebieden en ontwikkeling- of verandering kunnen faciliteren naar een gedragen en gewenst resultaat. Zonder te verzanden in eindeloze structuurveranderingen en proceswijzigingen hebben we voor onze klanten knelpunten opgelost en veranderingen gerealiseerd.

 

Dit doen we onder meer door de situatie te bekijken in haar gehele context, door te onderzoeken waardoor een situatie is ontstaan, door te begrijpen waarom bepaalde houding en gedrag van werknemers en management zichtbaar is, door even afstand te nemen en het vraagstuk vanuit dat oogpunt te beschouwen. Veelal ligt bij organisatieverandering de focus op nieuwe systemen, processen en managementtools. Allemaal op zichzelf belangrijke zaken, echter die slechts een middel zijn maar vaak verworden tot een doel. 

 

Veel organisatie zijn erg intern gefocust en verliezen daardoor het contact met de omgeving -hun 'klant'-, verliezen hun zintuigen en worden reactief op problemen die hierdoor ontstaan. Medewerkers verworden veel te vaak een sluitpost in de organisatie. Larssen ondersteunt uw organisatie in de identificatie van het gewenste doel, wat daarvoor nodig is en welke obstakels onderweg dienen te worden overwonnen. Dat doen we niet alleen door mooie rapporten, dat zetten wij ook om in actie in de vorm van training, advies, en consulting.

 

Wij nodigen u graag uit om nader te kennis te maken. Welkom bij Larssen!