Onderzoek en Advies    Trainingen    Interim Management

 Onderzoek en Advies

Larssen heeft uitgebreide ervaring met het uitvoeren van projecten, onderzoeken en de vertaling naar adviezen van uiteenlopende aard. Wij worden ingeschakeld in (politiek/bestuurlijke) complexe situaties waarbij er vele aspecten een rol spelen die input zijn voor onze analyse en oplossingsrichting. Daarin richten wij ons op technisch-inhoudelijke vraagstukken, de organisatie- of afdelingsstructuur- en cultuur, het gewenste en huidige type leiderschap, de visie en missie van een organisatie (of het ontbreken daaraan) en houding en gedrag van de medewerkers. Stakeholders worden nauw betrokken bij de onderzoeken en daarbij bewaken we dat de inhoud en uitkomst van het onderzoek niet teveel gestuurd wordt. Wij sluiten ons onderzoek of advies af met presentaties aan alle betrokkenen, een startpunt voor de implementatie van de adviezen. Lees meer over de mogelijkheden ten aanzien van Toezicht/Handhaving, Incident-crisismanagement en de ontwikkeling naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming onder bovenstaande tabbladen.

 

Trainingen/ workshops

Larssen verzorgt al jaren trainingen op diverse onderwerpen. Van sturen naar coachen, van dromen naar doen, van visie naar missie, 'Werk'druk en de aanpak daarvan, leidinggeven op basis van vertrouwen in plaats van op controle en werken in processen. Wij gebruiken hiervoor een inspirerende combinatie van theorie en praktijk, van beschermd luisteren tot ontluikend participeren. Wij koppelen de meest effectieve werkvorm aan uw doel en uw de samenstelling van de deelnemers. Lees meer over onze aanpak van de beleving van werkdruk onder bovenstaand tabblad 'Werk'druk, weg ermee.

 

Consulting/ Interim Management

Larssen begeleidt organisatieveranderingen- en ontwikkelingstrajecten. Wij verzorgen binnen uw organisatie de implementatie van nieuwe werkprocessen of organisatiestructuur, een verandering van leiderschapsvorm, of de aanpak van houding en gedrag. Wij komen met u geen inspanningsverplichting overeen, wij gaan voor resultaat. Onze aanpak dient te beklijven, ook na ons vertrek. Daarnaast vervullen wij regelmatig (tijdelijke) lijnfuncties op managementniveau, waaraan veelal een veranderopgave is gekoppeld.