Incident-crisismanagement

Incident- en crisismanagement gaan om het afhandelen van ongewenste gebeurtenissen en verstoringen. De overheid heeft een wettelijke verplichting om de gevolgen van incidenten en crises, te minimaliseren. Een adequaat incident- calamiteit- crisis-bestrijdingsplan, een goed opgeleide crisisorganisatie en regelmatig oefenen en evalueren maken onderdeel uit van deze taak. De samenhang met interne- en externe partners en een tijdige, juiste en volledige communicatie naar de het publiek maken allemaal onderdeel uit van dit proces. Larssen ondersteunt uw organisatie bij de inrichting en uitvoering van deze verantwoordelijkheid door middel van onderzoek en advies en de begeleiding bij evaluaties.