AVG compliance

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Wat verandert er?

 

De AVG zorgt onder meer voor:

- versterking en uitbreiding van privacyrechten;

- meer verantwoordelijkheden voor organisaties;

- dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid tot het opleggen van hoge boetes. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens deze toezichthouder.

 

Ook voor u is de AVG van toepassing. Zorg er dus voor dat u bent voorbereid en dat u privacy voortdurend de aandacht geeft die het verdient. Het begint met bewustwording. Zorg ervoor dat u inzage hebt in eventuele kwetsbaarheden van uw organisatie in gegevensverwerking- en bescherming. 

 

Wij kunnen u helpen met het uitvoeren van een nul-meting op uw bedrijfsvoering of projecten, het uitvoeren van een compliance check of een Privacy Impact Assessment (PIA). Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.